top of page

Shaka Zulu Orchestra

"Shaka Zulu Orchestra"  е провокативен музикален проект на композитора Минко Ламбов, който обединява 13 невероятни музиканти, споделящи общи идеи и възгледи по отношение на изкуството. Млади, енергични, характерни - всеки един от тях е ярък елемент от пъзела, наречен     “Shaka Zulu Orchestra". Всички те са обединени от хуманната кауза за преодолявяне на границите между хората, за  отхвърлянето  на расовите и етнически предразсъдъци, както и на  вероизповеденческите  различия.

Минко Ламбов прокарва идеята за човешко обединение чрез безкрайните възможности, които дава етнологичното разнообразие в музиката . Достигането на идеята е възможно само чрез висока музикална култура, задълбочено познание на музиката на народите и съвременен поглед над музикалните и социални традиции. „Радостта от срещата с истинското световно богатство на пъстрите музикални извори е най-краткият и успешен път към обединението на хората от всички етноси.“ 

Авторската музика на  “Shaka Zulu Orchestra" е базирана на българския фолклор и е умело преплетена със стилове като джаз, фънк, фюжън, както и с музиката на различни етноси - африкански, индийски, арабски, арменски, турски, кубински, цигански, еврейски и др.  Минко Ламбов  си  поставя задачата за възраждане и осъвременяване на българския фолклор и предаването на  неговото богатството  на новите поколения по един неочакван и въздействащ начин, който да ги провокира да погледнат към корените си с радост, гордост и уважение.

bottom of page